Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Aikaveijarit Oy (Y-tunnus: 2667916-2)
PL 148
20101 Turku

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Joni Öfverström
Aikaveijarit Oy (Y-tunnus: 2667916-2)
PL 148
20101 Turku
joni@kellodivari.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri Aikaveijari Oy:n Klotarvike.fi, Klotarvike.com, Kellotarvike.fi, Kellotarvike.net -palvelua (jäljempänä Verkkopalvelu) koskien.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Palvelun yhteydessä kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Aikaveijarit Oy ja/tai sen yhteistyökumppanit voivat suorittaa markkinointia käyttäjälle palvelun käytön yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot Verkkopalveluun rekisteröityneistä asiakkaista:

Yhteystiedot (Etunimi, Sukunimi, Osoite, Puhelin ja Sähköpostiosoite).
Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus).
Asiakkaan myyntihistoria ja palvelun käyttö.

Henkilötietoja kerätään:
Verkkopalvelun käyttäjältä itseltään palveluun rekisteröidyttäessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Verkkopalvelun käyttäjän itse tallentamat tiedot ja tekemät ostot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Verkkokauppamme käyttää Kanadalaisen Shopify Inc. yhtiön tuottamaa verkkokauppa-alustaa, jolla myymme verkkokaupassa myytäviä tuotteita. Asiakkaistamme kerätyt tiedot tallentuvat Shopifyn tietojärjestelmään, tietokantoihin ja Shopify-verkkokauppa-alustan tallennustilaan. Shopifyn yksityisyyden suojassa on maininta, että Shopifyn tietojärjestelmään talletetut tiedot voi tietyissä tilanteissa siirtyä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Lisätietoja Shopify:n yksityisyydensuojasta löydät täältä (sisältö on englanniksi).

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa varten.

Kielto- ja oikaisuasioita koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat Aikaveijarit Oy:n puolesta ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Verkkokauppamme käyttää Kanadalaisen Shopify Inc. yhtiön tuottamaa verkkokauppa-alustaa, jolla myymme verkkokaupassa myytäviä tuotteita. Asiakkaistamme kerätyt tiedot tallentuvat Shopifyn tietojärjestelmään, tietokantoihin ja Shopify-verkkokauppa-alustan tallennustilaan. Shopifyn yksityisyyden suojassa on maininta, että Shopifyn tietojärjestelmään talletetut tiedot voi tietyissä tilanteissa siirtyä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.Lisätietoja Shopify:n yksityisyydensuojasta löydät täältä (sisältö on englanniksi).